Com es van dir a les reunions d’inici de curs, la nostra escola participa en un projecte d’Impuls de la Lectura.

La lectura és un dels eixos per a garantir l’exit educatiu però també pot tenir un paper fonamental a nivell personal. Les famílies també hi formem part d’aquest aprenentatge i hem de crear un entorn adient i acompanyar als nostres fills a desenvolupar hàbits lectors que promoguin la lectura més enllà de l’escola.

Hem trobat informació i recomanacions desde el portal Familia i Escola i a la página web del cole que us poden interessar i donar idees. Tots som escola, junts sumem!

piramide_primaria_1118x792

L’impuls de la lectura