La Xarxa d’Innovació Educativa de Viladecans organitza una trobada oberta a tothom el proper divendres 22 de maig a les 15 hores a Can Xic.

Es tracta d’una trobada amb responsables d’educació de països tan importants en el món educatiu com són Finlàndia, Suècia i Alemanya.  El motiu d’aquesta visita és la col·laboració entre les ciutats del projecte IMAILE. Es tracta d’un projecte que s’executa dins del 7è Programa Marc amb l’objectiu de elaborar un software que sigui útil als centres educatius en la personalització del procés d’ensenyament-aprenentatge sota la metodologia anomenada PLE (Personal Learning Enviroinment  – Entorns Personals d’Aprenentatge).

Si us interessa, per assistir cal fer inscripció prèvia a :

https://docs.google.com/a/fundacioviladecans.cat/forms/d/1vKGSlacSpK-RW501zkuMeDXepWnLytafbyYCnFigw1E/viewform

Projecte IMAILE: Trobada de la Xarxa d’Innovació Educativa